Начало
сграда на клиниката "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛЯК СИЙ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" ООД- ГР. ВАРНА е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон. Вписано в Регистъра на търговските дружества с решение на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, на основание чл.3, ал.1 и във връзка с чл.174, ал.2 от Търговския закон с решение № 2151 от 1997г. Регистриран в Регионалния център по здравеопазване – гр. Варна с Удостоверение №0080/03.05.2005г.
Центърът е със седалище гр. Варна, ул. "Стефан Караджа" №28. Намира се в идеалния център на гр. Варна. Има добри транспортни комуникации, позволяващи лесен достъп от различни райони на града. Помещава се на първия етаж на нова сграда. Сградния фонд е съвсем нов и е собственост на Центъра. Активен компонент на Центъра е оборудването с нова и модерна медицинска апаратура.


Медицинският център разполага с:
  • Екипи от високо квалифицирани специалисти
  • Съвременна диагностична апаратура
  • Комфортна обстановка

Мисията на центъра се определя като непрекъсната грижа за здравето на работещите в тясна връзка с работната среда и упражняваната професия. Моряците са специална целева група, която центърът има за задача приоритетно да обслужва, наблюдава и рекреира.

 
bottom line
Начало | За нас | Структура | Услуги | Сертификати | Контакти | Карта на сайта

създадено от: RGS