Регистратура
 
Структура » Регистратура
 
 
Регистратура
  • Всички здравни досиета се съхраняват в картотека в заключени шкафове.
  • До картотеката имат достъп лекарите, работещи в МЦ.
  • Ключовете се съхраняват от регистратора.
  • Всички документи от MCA се съхраняват в кабинета на одобрения доктор в заключен шкаф. Достъп до този шкаф има само този оторизиран лекар.
  • Регистраторът следи за доброто поддържане на картотеката и за записване на данните и на електронен носител.
  • Данните в ЛАК се попълват от всеки лекар, извършил съответния преглед. Данните от лабораторни и други изследвания се прикрепват към съответната страница от лекаря, извършил прегледа по съответната специалност.
  • Данните в медицинскито свиделство на кандидатите за работа за всички моряци се попълват от лекар, специалист по трудова медицина, а за тези от UK – от одобрения от MCA лекар.
  • Окончателното заключение за професионалната годност се извършва и вписва от специалист по трудова медицина, а за тези от UK – от одобрения от MCA лекар.
  • Всички издадени медицински свидетелства се подпечатват от регистратора с печата на МЦ.
  • На всички ЛАК, които се съхраняват в МЦ, има съответната цветова сигнализация за отбелязване на срока, за който се издава с отбелязан номер и датата на издаване на медицинското свидетелство.
 
bottom line
Начало | За нас | Структура | Услуги | Сертификати | Контакти | Карта на сайта

създадено от: RGS