Обработка на данни
 
Структура » Обработка на данни
 
 
Налична е система за събиране, обработване и анализиране на информацията. Могат да се анализират различни параметри – преминали пациенти, първични и вторични прегледи и пр. Събраната информация се използва за изготвяне на отчети и анализи. Водят се също така съответните регистрационни картони за всеки апарат и уред с план за проверка и калибрация.
 
bottom line
Начало | За нас | Структура | Услуги | Сертификати | Контакти | Карта на сайта

създадено от: RGS