Управител
 
Структура » Управител
 
 
Д-р Янева Медицинският център е собственост и се управлява от д-р Стефана Стоянова Янева, магистър по медицина и призната специалност по трудова медицина, 9 години професионален стаж в Транспортна болница - гр. Варна, 10 години научен сътрудник по морска медицина към Транспортно медицински институт - София - филиал гр. Варна. От 1997 г. е основан медицинския център, на който тя е управител. Изследователска и научна работа в областта на експертиза за професионална годност на моряците и морската токсикология. С над 30 публикации в български и международни научни издания, участие в Международни симпозиуми по морска медицина. Член е на Международната здравна морска асоцияция и Международната организация за опазване на здравето на работещите в химическата промишленост. Притежава сертификат по морска медицина след обучение в Международния център по морска медицина в Гдиня, Полша.
 
bottom line
Начало | За нас | Структура | Услуги | Сертификати | Контакти | Карта на сайта

създадено от: RGS