Диагностично - Консултативна дейност
 
Структура » Блок "Диагностично - Консултативна дейност"
 
 
Медицински преглед Интересен аспект в дейността на лечебното заведение е развитието на определени области от морската медицина – съобразно приетия статут в Центъра се извършва експертиза на професионалната годност на моряци за работа на море в съответствие с изискванията на Международната асоциация по морска медицина. Извършването на тази експертиза се осуществява на базата на получения лиценз за обслужване на моряци от Морска администрация на Великобритания и съответните администрации на Либерия и Панама. Получаването на лиценз от Морска администрация на Великобритания е много висока международна оценка, тъй като този лиценз е получен след проведена оценка на място от съответните оторизирани органи на Великобритания. Провежда се и ежегоден одит от същата организация на Центъра и на съответствието на знанията на двама сертифицирани от Международната медицинска морска асоциасия лекари за извършване на съответната експертиза.
Със Заповед на директора на РЦЗ – Варна в Центъра функционират Обща лекарска консултативна комисия и Специализирана лекарска консултативна комисия по очни болести.
 
bottom line
Начало | За нас | Структура | Услуги | Сертификати | Контакти | Карта на сайта

създадено от: RGS